woh  woh = yes

kayakki kayakki = no, nothing

nuk nuk = I don’t know, I’m not sure

kamak kamak = good/that’s good

ngudda kamak ngudda kamak? = Are you good/OK? (greeting to 1 person)

ma ma = OK, fine, that’s it

bonj bonj = That’s it/finished

bobo   bobo = See you/goodbye

 

Angeyyo (Ng)angeyyo ____________ = My name is …

Kunkurlah ngardduk  Kunkurlah ngardduk (Ngalwakadj) ____________ = My skin name is (Ngalwakadj)

 

Ngamdolkkang Gunbalanya beh Ngamdolkkang (Gunbalanya) beh = I come from (Gunbalanya)

Ngahni kore Darwin Ngahni kore (Darwin) =  I (now) live in (Darwin)

Ngadjare ngaborlbme Kunwok  Ngadjare ngaborlbme (Kunwok) = I want to learn your language

 

SKIN NAMES

FEMALE MALE
Ngalngarridj Ngalngarridj Nangarridj Nangarridj
Ngalkamarrang Ngalkamarrang Nakamarrang Nakamarrang
Ngalbulanj Ngalbulanj Nabulanj Nabulanj
Ngalwamud Ngalwamud Nawamud Nawamud
Ngalwakadj Ngalwakadj Nawakadj Nawakadj
Ngalbangardi Ngalbangardi Nabangardi Nabangardi
Ngalkangila Ngalkangila Nakangila Nakangila
Ngalkodjok Ngalkodjok Nakodjok Nakodjok

 

MOIETIES

Duwa Duwa

Yirridjdja Yirridjdja

Ngarradjku Ngarradjku

Mardku Mardku